Vanto Home është e hapur dhe transparente për çdo interesim të medias dhe i kushton rëndësi të veçantë bashkëpunimeve të ndryshme, veçanërisht në sektorët ku ne jemi prezentë. Ne inkurajojmë të gjithë përfaqësuesit e mediave që për çdo bashkëpunim të mundshëm apo interesim të na kontaktojnë në kontaktet e mëposhtme:

 

Departamenti i Marketingut

marketing@vanto.al